Rendement vermogensbeheer vergelijken

Deel dit artikel
rendement vermogensbeheer

Voordat u kiest voor beheerd beleggen wilt u weten wat het rendement bij vermogensbeheer is. Uit data van Finner blijkt dat het gemiddelde rendement in een neutraal profiel 5,6% bedroeg over de afgelopen 10 jaar (2011-2021). Maar zo’n cijfer kan misleidend zijn. Het gemiddelde rendement hangt immers af van uw risicoprofiel. En door goede én slechte jaren kan het tussentijdse rendement behoorlijk verschillen. Het vergelijken van rendementen is lastiger dan het lijkt, voor u het weet vergelijkt u appels met peren. Wij leggen u uit hoe u rendementen van vermogensbeheerders vergelijkt en tonen u de actuele cijfers. 


In dit artikel krijgt u antwoord op de volgende vragen:

1. Wat zijn de actuele rendementen vermogensbeheerders?

2. Hoe zijn de historische rendementen?

3. Sparen of beleggen?

4. Rendement vermogensbeheer vergelijken? 5 tips van Finner


1. Wat zijn de actuele rendementen vermogensbeheerders?

Vermogensbeheerders hanteren verschillende methoden om hun rendementen te berekenen. Dat maakt vergelijken lastig. Finner heeft daarom een index ontwikkeld om de gemiddelde rendementen van alle vermogensbeheerders op een uniforme manier te kunnen vergelijken. De ProNL Index is een samengestelde index van de rendementen van alle professionele vermogensbeheerders in Nederland op basis van de data van Finner. 


Benieuwd naar het actueel rendement? Elk kwartaal tonen wij voor elk risicoprofiel een update van het actuele rendement dat vermogensbeheerders hebben behaald.  


Rendement Vermogensbeheerders Q2 2022 ProNL- IndexHet afgelopen kwartaal was geen goede periode op de beurs. Vermogensbeheerders wijzen als verklaring naar verschillende belangrijke ontwikkelingen. Zij noemen de aanhoudende hoge inflatie en het agressief ingrijpen van centrale banken, maar ook tegenvallend economisch nieuws en oplopende spanningen met Rusland, waardoor de vrees voor een recessie toenam.


In het tweede kwartaal van 2022 zijn in alle profielen negatieve rendementen behaald. De rendementen variëren van -6,4% voor het zeer defensieve profiel tot -10,2% voor het zeer offensieve profiel. Gemiddeld hebben vermogensbeheerders in dit kwartaal ruim 8,4% moeten inleveren . 


Opvallend is dat de defensieve profielen er niet in slagen om de schade aanzienlijk te beperken. De defensieve portefeuilles blijven last houden van de slecht presterende obligaties die als gevolg van de oplopende rentes ook dit kwartaal weer hard zijn geraakt.


Rendement Vermogensbeheerders YTD 2022De eerste helft van het beursjaar 2022 verliep allesbehalve positief. Elk risicoprofiel heeft gemiddeld meer dan 10% rendement moeten inleveren. In het zeer offensieve profiel loopt het verlies zelfs op tot ruim 14%. Zelfs het zeer defensieve risicoprofiel is het niet gelukt om het verlies onder de dubbele cijfers te houden.2. Hoe zijn de historische rendementen?

Wat levert beheerd beleggen in de loop der jaren op? Het antwoord hangt af van uw risicoprofiel. Vermogensbeheerders beleggen volgens risicoprofielen met daarbij passende modelportefeuilles. Stelregel is dat rendement en risico hand in hand gaan. Met andere woorden: een hoger rendement gaat gepaard met een hoger risico.


Finner heeft voor elk risicoprofiel een gemiddeld rendement berekend: de ProNL Index. Deze index biedt consumenten een objectieve en realistische maatstaf om rendementen uit het verleden op een uniforme manier te vergelijken. De rendementen variëren in de loop van de jaren. De resultaten uit het verleden bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst. Maar zij geven wel een indruk van het succes van een bepaald beleid. 


Bij een neutraal profiel bedroeg het gemiddelde rendement vermogensbeheer 2021 12,4%, het rendement vermogensbeheer 2020 kwam op 3,2% en het rendement vermogensbeheer 2019 bedroeg 15,6%. De grafiek hieronder toont het gemiddelde rendement van vermogensbeheerders in Nederland van 2007 tot en met 2021 voor een neutraal profiel ná aftrek van kosten. U ziet in één oogopslag hoe de rendementen in deze periode van 15 jaar variëren.

 

Historisch rendement vermogensbeheerHet gemiddelde historisch rendement vermogensbeheer biedt een referentiekader voor het vergelijken van vermogensbeheerders. Belangrijk om te realiseren is dat elk rendement met een bepaald risico wordt behaald. Een vermogensbeheerder kan bijvoorbeeld kiezen om meer of minder risico in de portefeuille te accepteren, afhankelijk van de uitgangspunten van u als klant of van de partij. 


Check uw vermogensbeheerder

Wilt u weten wat het historische rendement van een specifieke vermogensbeheerder is? Vraag dan een gratis vergelijking aan en ontvang vrijblijvend een analyse van de partijen van uw keuze. In elke analyse die u bij Finner aanvraagt tonen we het rendement van de door u gekozen beheerder(s) vergeleken met het marktgemiddelde. Tevens kunt u zowel de indirecte als directe kosten van vermogensbeheer vergelijken met de ProNL Index – Kosten. Blijft het rendement van uw vermogensbeheerder structureel achter ten opzichte van het gemiddelde, dan is het verstandig om een alternatief te overwegen. Kies voor ‘check mijn vermogensbeheerder’ bij vermogensbeheer vergelijken.3. Sparen of beleggen?

Als u rendement wilt behalen op uw vermogen, dan is sparen niet de juiste keuze. Banken betalen tegenwoordig niet meer dan een symbolische rente van enkele basispunten, soms rekenen banken zelfs een negatieve rente. Het echte rendement op spaargeld - de reële rente - is zelfs al jaren negatief. De reële rente is de nominale rente (of daadwerkelijk afgesproken spaarrente) minus de inflatie. De spaarrente moet hoger zijn dan het inflatiepercentage, wilt u een positief reëel rendement op uw spaargeld behalen. Dat is al jaren niet meer zo. Dus ook over een langere periode leverde sparen een negatief reëel rendement op. Het CPB verwacht dat de reële rente waarschijnlijk op de lange termijn laag blijft. 


grafiek 3 maandsrente (euribor)

Afbeelding: de 3-maands Euribor-rente van 2000 tot medio 2022. Banken gebruiken deze Euribor-rente als benchmark om de spaarrente te bepalen. Uw daadwerkelijke verkregen rente kan hiervan afwijken. Bron: De Nederlandse Bank


Levert beleggen dan een hoger rendement op? Ja, over een langere termijn wel. Dat blijkt ook uit onze ProNL index. Over de 10 jaar van 2011-2021 lag het rendement gemiddeld op 5,6% bij een neutraal profiel. Voor een (zeer) offensief profiel liggen de rendementen uiteraard hoger. Finner maakt inzichtelijk wat het verschil tussen beleggen of sparen is. Bereken het via onze sparen of beleggen tool


Benchmark bij sparen of beleggen

Afbeelding: Voorbeeld van een beleggingsplan. Peter is 40 jaar en heeft een bedrag van 25.000 euro wat hij voor langere tijd opzij kan zetten. Hij besluit om dit bedrag te laten beleggen met als doelstelling vermogen opbouwen om eerder met pensioen te kunnen over zo'n 25 jaar. Hij belegt met een gemiddeld risicoprofiel. 


Dat levert het volgende op: In een normaal scenario groeit het vermogen tot 59.057 euro, in een goed scenario zelfs tot bijna 95.178 euro. In een slecht scenario is het resultaat alsnog hoger dan zijn inleg, namelijk 36.244 euro. Zelfs in dat geval zal hij de ruimte hebben om iets eerder te stoppen met werken. 


Risico’s van beleggen

Het hogere rendement van beleggen gaat wel gepaard met meer risico en schommelingen van uw vermogen. U kunt deze risico’s van beleggen beperken door voor een lange termijn (>10 jaar) geld opzij te zetten. Slechte jaren horen erbij, maar op de langere termijn herstelt de beurs altijd weer. Daarom is een langere beleggingshorizon belangrijk. Voor veilig beleggen is ook het spreiden van beleggingen cruciaal. 


Risico’s van sparen

Sparen is relatief veilig, mits uw spaargeld onder het depositogarantiestelsel valt. Maar die veiligheid is relatief. Want inflatie, belasting en lage rente hollen de waarde van uw spaargeld gestaag uit. Daardoor loopt u het risico dat u uw financiële doelen niet haalt.


Als alternatief voor sparen is beleggen dus waarschijnlijk beter geschikt om uw financiële doelen te behalen, omdat het op termijn hogere verwachte rendementen oplevert. Als u weet hoeveel geld u inlegt en hoe lang u dit kunt missen, dan berekent u eenvoudig via onze plan-tool de verwachte rendementen en risico’s van uw plan. Hierin wordt ook getoond wat het resultaat in een slecht scenario zou zijn. Zo kunt u kiezen tussen sparen en beleggen. SparenBeleggen slecht
scenario
Beleggen normaal
scenario
Beleggen goed
scenario
na 5 jaar25.84123.86329.76936.372
na 25 jaar29.49636.24459.05795.178

Tabel: verwachte vermogensontwikkeling sparen beleggen op basis van de sparen of beleggen tool bij een inlegbedrag van 25.000 euro. Inflatie en belastingen zijn niet in de berekeningen meegenomen. Berekeningen zijn op basis van een spaarrente van 0,66%, inmiddels liggen de rentepercentages lager. Het daadwerkelijke gemiddelde rendement sparen zal dus lager liggen dan staat aangegeven. 


Sparen én beleggen

Sparen is altijd een goed idee om in ieder geval een financiële buffer achter de hand te houden, ongeacht het mogelijke koopkrachtverlies. Met een spaarbuffer kunt u onvoorziene uitgaven op korte termijn bekostigen. U kunt uw benodigde financiële buffer berekenen via de BufferBerekenaar van het Nibud. Het overtollig spaargeld beleggen is vaak een beter alternatief voor sparen. Maar beleg alleen geld dat u voor een langere periode kunt missen.4. Rendement vermogensbeheer vergelijken? 5 tips van Finner

Zelf rendementen van vermogensbeheerders vergelijken lijkt eenvoudig, maar een verkeerde vergelijking is snel gemaakt. Daarom geven we u een aantal handige tips voor een goede vergelijking.


I. Netto of bruto rendement?

Sommige partijen communiceren rendementen vóór kosten (bruto), andere juist weer ná aftrek van kosten (netto). En als het netto is, zijn dan wel echt alle kosten eraf? Finner toont u uitsluitend nettorendementen. Wel zo makkelijk.


II. Slechte jaren horen erbij

De resultaten uit het verleden bieden een goede indicatie van het beleid, mits daar ook de slechte jaren in worden meegenomen. Het gevaar is dat een vermogensbeheerder de behaalde resultaten zo goed mogelijk voorspiegelt door een zo gunstig mogelijke periode te laten zien, zonder flinke verliesjaren. Zo tonen veel vermogensbeheerders de rendementen vanaf 2009 of 2012. Het negatief rendement uit verliesjaar 2008 of 2011 valt daarmee buiten het rendementsoverzicht. Dit geeft een vertekend beeld en kan leiden tot te hoge rendementsverwachtingen. 


III. Vergelijk een representatieve portefeuille

Vergelijk alleen rendementen van de portefeuille met het risicoprofiel waarin u gaat beleggen. Vermogensbeheerders kunnen soms meerdere beleggingsportefeuilles aanbieden, waardoor verschillen ontstaan in behaalde rendementen. De vermogensbeheerder zou er dan voor kunnen kiezen om u alleen de rendementen te tonen van de best presterende portefeuille. Let er daarom op dat u uw vergelijking baseert op een representatief rendement en risico. 

 

Een veelgemaakte fout is het vergelijken van vermogensbeheer rendementen met die van een index zoals de AEX. Deze index bestaat alleen uit Nederlandse aandelen en dat brengt door de beperkte spreiding een groter risico met zich mee. Dit is niet vergelijkbaar met een profiel van een vermogensbeheerder, zelfs niet met een zeer offensief profiel.


IV. Tel achtereenvolgende rendementen niet bij elkaar op

Op Finner ziet u uitsluitend netto rendementen berekend conform een meetkundig gemiddelde. Dit vraagt wat wiskundig inzicht. Rendementen kunt u niet simpelweg bij elkaar optellen. Stel, u belegt 100.000 euro en in het eerste jaar behaalt u -50% rendement en in het tweede jaar +50%. U kunt dan via een simpele redenering (rekenkundige methode) concluderen dat het rendement op 0% uitkomt. Dat lijkt logisch, maar het klopt niet! U berekent de daadwerkelijke waardeontwikkeling als volgt:StartJaar 1
-50% rendement
Jaar 2
+50% rendement
Waarde portefeuille€100.000,-€50.000,-€75.000,-

Tabel: meetkundig rendement berekenen


V. Let op rendement én kosten

Naast rendementen zijn de kosten van vermogensbeheer belangrijk. Rendement is namelijk geen zekerheid, maar kosten betaalt u altijd! Lage kosten zijn een belangrijke voorwaarde om uw doel te halen. Naast inzicht in rendementen is inzicht in de directe én indirecte kosten van een partij belangrijk. Meer weten? Lees het artikel Kosten vermogensbeheer vergelijken.Finner maakt rendement vermogensbeheer vergelijken eenvoudig

Bij rendementen vermogensbeheer vergelijken moet u heel alert zijn dat u de juiste cijfers vergelijkt en rekening houdt met risico en kosten. Finner maakt het eenvoudig door kosten en rendementen uniform en objectief weer te geven. In een analyse leggen we alle vermogensbeheerders langs dezelfde meetlat. Dat doen wij aan de hand van de portefeuille en de risicocategorie die voor u relevant zijn. Wij maken voor u de hele historie van nettorendement (inclusief slechte jaren), risicocijfers en de totale kosten inzichtelijk. Vergelijk (online) vermogensbeheer op Finner en vraag een gratis analyse aan op basis van uw inlegbedrag en wensen.


Belegt u al bij een vermogensbeheerder? Dan is het verstandig om van tijd tot tijd te kijken of dit nog steeds de beste keuze voor u is. Dit doet u in onze vergelijker door te kiezen voor ‘check mijn vermogensbeheerder’. Zo kunt u uw partij vergelijken met andere vermogensbeheerders op basis van rendement en kosten. Alleen (online) vermogensbeheerders vergelijken op basis van behaalde rendementen is niet genoeg. Kosten en risico’s, maar ook beleggingsbeleid en voorwaarden, zijn belangrijke factoren om mee te laten wegen in een vergelijking.


Wilt u zich eerst eens rustig verdiepen in de materie en meer weten over hoe u de beste vermogensbeheerder vindt? Dan hebben wij een gratis ebook Kies uw ideale vermogensbeheerder. Onze ebooks zijn geschikt voor beleggers die zich eerst willen inlezen in bepaalde onderwerpen voordat zij beginnen met beleggen. 


Wilt u direct vergelijken, ga dan naar onze vergelijker.


Deel dit artikel

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink

2 reactie(s)

 • Anoniem
  21 maart 2022 om 13:39 uur

  Dear mr./mrs., thank you for your kind words! If you like to receive updates on our articles, you can also subscribe to our newsletter!

 • Anoniem
  21 maart 2022 om 10:09 uur

  359361 261013magnificent submit, quite informative. I ponder why the opposite experts of this sector don�t realize this. You ought to proceed your writing. I�m confident, you�ve a terrific readers� base already! 711822

eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement