Negatieve rente - overzicht banken en alternatieven

Deel dit artikel
negatieve spaarrente

Banken verlagen gestaag de spaarrente. Het roept de vraag op of uw geld wel op de goede plek staat? Sommige consumenten overwegen zelfs hun spaargeld van de bank te halen als het geld gaat kosten. Welke banken berekenen ondertussen een negatieve rente? En wat zijn er voor alternatieven om uw spaargeld beter te laten renderen, zoals schulden aflossen of geld beleggen? In dit artikel beantwoorden wij uw vragen.Wat is negatieve rente?

Bij een negatieve spaarrente krijgt u geen rente over het geld op uw spaarrekening, maar moet u juist betalen om te mogen sparen. In plaats dat de bank u rente vergoedt, betaalt u een bepaald percentage over uw spaargeld voor het stallen van uw geld bij de bank. 


Spaarrente negatief

Afbeelding 1: de 3-maands Euribor-rente van 2000 tot en met 2020. Banken gebruiken deze Euribor-rente als benchmark om de spaarrente te bepalen. Uw daadwerkelijke verkregen rente kan hier van afwijken. Bron: De Nederlandsche Bank


Waarom negatieve rente?

De negatieve en lage rentes zijn mede het gevolg van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB wil stimuleren dat mensen geld uitgeven, geld lenen en investeren. Dat is namelijk goed voor de economie en stimuleert de inflatie. De ECB houdt de rente daarom al lange tijd laag tot negatief. Banken moeten momenteel een boeterente betalen om hun geld bij de ECB te stallen. Deze kosten worden door de banken steeds meer doorberekend aan de spaarder, die daardoor een negatieve spaarrente aan banken moet betalen. Negatieve rente spaarrekening

Steeds meer banken verlagen de spaarrente in Nederland stapsgewijs richting het nulniveau. Het verder verlagen van de spaarrente is een van de opties die banken hebben om hun winsten op peil te houden. Banken rekenen al negatieve rente aan met name vermogende klanten Was eerst de trend onder banken om de spaarrente stapsgewijs te verlagen, de nieuwe trend is het langzaam verlagen van de grens voor negatieve rente. 


De Consumentenbond spreekt van een glijdende schaal en heeft aan de bel getrokken bij de overheid om te garanderen dat spaartegoeden tot €100.000 gevrijwaard blijven van een negatieve rente. Banken beloofden aan de minister om geen negatieve rente voor kleine particuliere spaarders in te voeren, maar partijen als Volksbank en Rabobank hielden een slag om de arm. Eerder pleitte de Consumentenbond al voor een verbod op negatieve rente, maar volgens Minister Hoekstra was dat niet nodig. 


Hieronder een tabel met de actuele negatieve rentestanden en de percentages voor de particuliere spaarders tot een ton. 

BankGrensbedrag en kostenRente tot €100.000
Negatieve rente ABN AMRO en ABN AMRO Mees Pierson>€100.000
-0,5% (-0,25% vanaf 01-08-2022)
0%
Negatieve rente Rabobank

>€100.000

-0,5% (-0,25% vanaf 01-08-2022)

0,01%
Negatieve rente ING>€100.000
-0,5% (0% vanaf 01-10-2022)
0%
Negatieve rente Van Lanschot Private Banking>€50.000
-0,5% (-0,25% vanaf 01-08-2022 & 0% vanaf 01-10-2022)
0% (tot €50.000)
Negatieve rente De Volksbank (ASN, SNS en RegioBank)>€100.000
-0,5% 
0,01% voor particulieren tot 25.000, daarboven 0% (per 1-4-2022)
0% voor zakelijke spaarders
Negatieve rente Nationale Nederlanden>€100.000
-0,5% (0% vanaf 01-08-2022)
0,00%
Negatieve rente Robeco>€100.000
-0,5% (eind oktober wordt sparen bij Robeco opgeheven)
0,01%
Negatieve rente Triodos>€100.000
-0,5%
€24 per jaar voor aanhouden spaarrekening
0%
Negatieve rente InsingerGilissen-0,35% all-in fee inclusief liquiditeiten
-0,45% all-in fee exclusief liquiditeiten (voor een Premium Renterekening geldt > €1.000.000 +0%). 
0%
Negatieve rente Knab

>€100.000

-0,5% 

0%
Negatieve rente Bunq

>€100.000 tot 1.000.000

0%  vanaf 1-10-2022

> 1.000.000 

3 cent per dag voor elke duizend euro boven 1.0000

0,09% tot 10.000 euro, 0% daarboven
Negatieve rente Degiro / Flatex Zelf Beleggen 

>€2.500 (rente over de eerste €2500 wordt gecompenseerd)
-0,5%

0%
Negatieve rente Lynx Zelf Beleggen>100.000
EONIA - 0,25%
0%


Tabel 1: Negatieve rente banken. Spaarrente in Nederland voor particuliere spaarders per 1 januari 2022. Voor zakelijke klanten is het beeld vergelijkbaar maar kunnen andere tarieven gelden. Effectieve rente is al jaren negatief

Door de steeds lagere spaarrente werd sparen al jaren steeds minder interessant. Maar met het omslaan van een positieve naar een negatieve rente wordt een psychologische grens doorbroken. Zodra een bank dit invoert, leidt dat tot veel nadelige publiciteit en weerstand bij spaarders. Deze reactie is goed te verklaren; iets dat vroeger nog geld opleverde gaat nu ineens geld kosten. Een lage rente doet pijn, zeker als u bedenkt dat de belastingdienst ieder jaar ook nog een rekening stuurt.  


Toch is sparen al jaren verliesgevend. Dat komt met name door de inflatie: de stijging van het algemene prijspeil in de economie, waardoor geld steeds minder waard wordt. De inflatie was de afgelopen 20 jaar gemiddeld 1,88%. Sparen levert een positieve reële rente op als uw rente hoger is dan de inflatie. Maar dat is al jaren niet meer zo. De reële rente (spaarrente minus inflatie) was de afgelopen 20 jaar al negatief, namelijk -0,19%. Een paar weetjes over negatieve rente en inflatie:


-In 2019 was de gemiddelde spaarrente 0,02% en de inflatie 2,6%. De reële rente (spaarrente minus inflatie) bedroeg daardoor -2,58%. Een negatieve spaarrente zal die reële rente nog verder omlaag brengen. Het punt is dat het nu ook echt zichtbaar is op uw rekeningafschrift. Toch zaten we al diep in het rood. 


-Als u 30 jaar spaart, dan verliest u binnen die periode bijna de helft van de waarde van het vermogen (uitgaande van huidige rentestanden en inflatie). En daarbij zijn eventueel te betalen belastingen of negatieve rente nog niet meegenomen. 


-Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 79% van de spaarders een alternatief zou zoeken als ze een negatieve spaarrente zouden moeten gaan betalen. Alternatieven voor sparen

Is het verstandig om geld aan te houden op de spaarrekening? Ja, het is aan te raden om in ieder geval een financiële buffer aan te houden voor onvoorziene omstandigheden. Maar heeft u meer spaargeld dan dat u als buffer nodig heeft, dan wordt het interessant om de alternatieven te onderzoeken. De meeste spaarders overwegen onderstaande alternatieven: 


Geld van de bank halen en thuis bewaren

Met geld thuis bewaren voorkomt u het betalen van negatieve rente, maar u levert in op veiligheid. Het geld kan verloren gaan door inbraak of brand. Bovendien moet u boven de 542 euro per persoon alsnog vermogensbelasting betalen. Wilt u toch een deel van uw vermogen thuis bewaren, doe dit dan in een brand- en inbraakwerende kluis. 


Deposito sparen

Deposito sparenMet een spaardeposito kunt u een iets hogere rente krijgen dan op een gewone spaarrekening. Toch zijn er een aantal grote nadelen. Het gaat namelijk gepaard met minder flexibiliteit dan bij een gewone spaarrekening, omdat u het geld niet zomaar kunt opnemen. Bovendien profiteert u niet mee als de rente weer stijgt. Mogelijk is ook het risico hoger (veiligheidsrisico en valutarisico), bijvoorbeeld wanneer het gaat om een buitenlandse aanbieder. Ten slotte is de rente op spaardeposito’s momenteel ook erg laag en zelden hoger dan de inflatie. 


Overstappen van bank

Sommige spaarders kiezen ervoor hun spaargeld naar een andere aanbieder te verhuizen die een iets hogere rente biedt. Tegenwoordig is het eenvoudig om online een spaarrekening te openen. Bijvoorbeeld NIBC Direct of LeasePlan Bank bieden een structureel hogere rente dan de grote banken. Het verschil tussen de aanbieders is slechts enkele tienden van een procent rente. Veel verschil maakt het niet. 


Er zijn ook buitenlandse partijen die op uw spaargeld azen, soms met fors hogere rentes. Maar let daarbij wel op, spaartegoeden die op een buitenlandse rekening staan, worden doorgaans niet beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel. Wanneer de bank failliet gaat, bent u al uw geld kwijt. Spaart u buiten de eurozone, dan is er ook het valutarisico. Het Nederlandse depositogarantiestelsel vergoedt tot €100.000 per rekeninghouder als een bank failliet gaat. Alle Nederlandse banken vallen onder dit garantiestelsel en buitenlandse banken met een kantoor in Nederland ook.


Extra aflossen op hypotheek

Hypotheek aflossenHebt u nog een hypotheek lopen op uw huis? Dan kunt u daarop besparen door versneld af te lossen. Let wel op de hypotheekvorm, de algemene voorwaarden en de impact op de hypotheekrenteaftrek. Vaak zijn er limieten, hoeveel u per jaar extra mag aflossen. Betaalt u een hoge hypotheekrente of komt uw spaargeld uit boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing, dan kan het gunstig zijn om extra af te lossen. 


Huis energiezuiniger maken

De waarde van uw huis kunt u laten stijgen en de maandelijkse kosten drukken, door uw huis energiezuiniger te maken. Vaak zijn er ook subsidiemogelijkheden voor verduurzaming. Hebt u voldoende spaargeld, dan kunt het investeren in verbetering of verduurzaming van uw huis. Het vergroot uw woongenot. Een nadeel is dat de meeste investeringen niet meer zijn terug te draaien. Voor rendement bent u meer afhankelijk van de waardestijging van vastgoed.


In vastgoed investeren

Uw spaargeld kunt u ook in stenen steken. Dat kan via vastgoedfondsen. Maar u kunt uw spaargeld ook aanwenden voor de aanschaf van een tweede huis of appartement. Door te beleggen in vastgoed kunt u extra rendement of inkomen creëren. U strijkt de maandelijkse huurinkomsten op en kunt profiteren van een mogelijke waardestijging. Let wel, per 1 januari 2021 is de overdrachtsbelasting voor beleggers 8% in plaats van 2%. Dat is een forse verhoging. Begin met beleggen!

Sparen is relatief veilig. Maar het kost ondertussen geld. De lage rente zorgt voor een laag rendement. Beleggen is een goed alternatief, het levert op de langere termijn een hoger rendement op. Maar er zijn wel risico’s bij beleggen. Rendement en risico gaan altijd hand in hand. Op lange termijn levert een gespreide portefeuille met wereldwijde aandelen ruim 5% reëel rendement per jaar op (na inflatie). Daar zitten natuurlijk betere en slechtere jaren tussen. Hoe langer u kunt beleggen, des te groter de kans op een goed rendement. Beleggen moet u alleen doen met geld dat u langere tijd kunt missen. Het is altijd verstandig om een financiële buffer op uw spaarrekening te houden.


Bereken uw mogelijke rendement via onze sparen of beleggen tool of lees meer in ons eBook Sparen of beleggen


Wilt u meer weten over beleggen? In onze kennisbank vindt u veel informatie over beginnen met beleggen of doe onze test om te bepalen welke beleggingsvorm bij u past. 


Deel dit artikel

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement