Kosten beleggen vergelijken | Bereken kosten 150+ partijen

Deel dit artikel
kosten-bij-beleggen

Als belegger ziet u zelden alle kosten op uw rekening. Er zijn namelijk 2 soorten kosten: directe en indirecte kosten. De directe kosten ziet u terug op de rekening, de indirecte kosten zijn verwerkt in de beleggingsportefeuille. Het is daardoor lastig om zelf te bepalen wat de totale kosten zijn en welke aanbieder u moet kiezen. Wij bieden als enige partij inzicht in alle kosten van beleggen. Zowel voor een beleggingsrekening als de kosten vermogensbeheer kunt u bereken. In dit artikel leest u meer over alle verschillende kosten en de methode van Finner om tot een berekening van uw totale kosten te komen.Bereken onafhankelijk uw kosten: 
Bent u op zoek naar de kosten van een specifieke partij of wilt u snel inzicht krijgen in wat beleggen in uw situatie kost? In onze vermogensbeheervergelijking,  brokervergelijking en pensioenvergelijking krijgt u direct inzicht in de totale kosten. Via deze links gaat u direct naar onze vermogensbeheer- of pensioenbeleggen- of brokervergelijking en kunt u alle partijen vergelijken. 


In dit artikel:Totale kosten beleggen bij vermogensbeheerders

Om de totale kosten van beleggen bij een vermogensbeheerder transparant en vergelijkbaar te maken, wordt vaak gebruik gemaakt van de Total Cost of Ownership (TCO). Dit is een percentage dat de totale jaarlijkse kosten van beleggen bij een bepaalde vermogensbeheerder weergeeft. Hierin zouden alle soorten kosten meegenomen moeten zijn. Echter wordt de term TCO soms ook gebruikt door partijen die nog niet alle kosten communiceren. Zo worden de transactiekosten binnen fondsen nog wel eens vergeten. Check daarom altijd de totale kosten in de vergelijking van Finner. Wij volgen de TCO methodiek conform de richtlijnen die zijn opgesteld door de Europese Unie (Mifid II). 

In onderstaande tabel vindt u een kostenberekening conform deze TCO methodiek. Hierin zijn alle kosten meegenomenKOSTEN VERMOGENSBEHEERDER %Toelichting
Beheerskosten 0,67%Vergoeding die u aan de vermogensbeheerder betaalt voor het beheer van de portefeuille. Soms moet u hier de BTW nog bij optellen (21%). 
Periodieke kosten0,09%Periodiek terugkerende kosten. Zoals abonnementskosten of toezichtskosten van de AFM die de partij doorbelast. 
Performance kosten0,04%Vergoeding over het gemaakte rendement. 
KOSTEN DEPOTBANK/DERDEN 

Transactiekosten0,06%. Kosten voor aan- en verkoop van producten in de portefeuille, zoals aandelen. Spreadkosten vallen ook onder deze categorie. Elke transactie leidt tot spreadkosten en daarmee tot indirecte transactiekosten. 
Bewaarloon/service fee0,00%Kosten die betaald worden aan de depotbank voor bewaring en administratieve afhandeling
KOSTEN PRODUCTEN 

Fondskosten0,37%Kosten voor beheer van het fonds. De meeste partijen beleggen niet rechtstreeks in aandelen en obligaties maar via fondsen. U betaalt dan fondskosten. 
TOTAAL1,24%

Tabel 1: De Pro NL kosten index: een samengestelde index van de kosten van 65 professionele vermogensbeheerders. Deze kostenberekening is gebaseerd op een inleg van 25.000 euro neutraal risicoprofiel. Het gemiddelde kostenpercentage voor alle vermogensbeheerders komt dan uit op 1,24%. 


Bekende online vermogensbeheerders waar u kunt laten beleggen zijn Evi van Lanschot, Doelbeleggen en ABN AMRO Begeleid beleggen. Vanaf 500.000 euro wordt vaak private banking aangeboden. Vergelijk zelf de mogelijkheden voor vermogensbeheer.Directe kosten beleggen

Alle kosten die u terug kunt vinden in het kostenoverzicht van uw beleggingsrekening, zijn directe kosten. Voorbeelden van directe kosten zijn beheervergoeding, btw, bewaarloon, transactiekosten, abonnementskosten, adviesvergoeding en prestatievergoeding. 


Let op: Voor nieuwe klanten is het niet altijd duidelijk welke directe kosten ze bij een vermogensbeheerder gaan betalen. Zo zien we het nog vaak gebeuren dat de aanbieder wel transparant is over de beheervergoeding, maar daar bovenop nog alle andere kosten aan de klant doorberekent. Achteraf ziet u dan dat ook de BTW, transactiekosten, kosten depotbank en prestatievergoeding nog in rekening worden gebracht. Opeens kunnen de kosten dan twee keer zo hoog zijn als u gedacht had! Dat is zonde en onnodig. Check daarom altijd eerst de kosten van een vermogensbeheerder. Is een partij niet transparant over alle kosten? Doe er dan geen zaken mee. 


Hoe berekent Finner de directe kosten bij beleggen? 

Om de directe kosten te kunnen berekenen, vragen wij u enkele gegevens. Wij vragen bijvoorbeeld naar uw inlegbedrag en risico- of handelsprofiel. Deze gegevens gebruiken wij om te bepalen welke van de verschillende directe kosten van de partijen van toepassing zijn. In onze database hebben wij per dienstverlening enkele honderden variabelen. Onze algoritmes doorzoeken vervolgens de data van de partijen en berekeningen direct de verwachte directe kosten per jaar (incl. btw) voor uw situatie. 


Indirecte kosten beleggen

verborgen kosten beleggenVaak maken beleggers alleen een kostenvergelijking op basis van de directe kosten. Helaas kan dat leiden tot verkeerde keuzes, want er zijn ook indirecte kosten. De indirecte kosten zitten verborgen in de producten van uw portefeuille. Voorbeelden van producten met indirecte kosten zijn beleggingsfondsen en trackers. U vindt deze kosten meestal niet terug op uw kostenoverzicht omdat de kosten worden verwerkt in de koers. De kosten worden dus in mindering gebracht op de waarde van de beleggingen. Afhankelijk van het product liggen deze kosten tussen de 0% en 2% per jaar. Het is dus belangrijk om vooraf op de hoogte te zijn van deze kosten. 


Voorbeelden van indirecte kosten bij fondsen zijn management fee, service fee, transactiekosten, accountantskosten en juridische kosten. Een groot deel van de indirecte kosten valt onder de noemer "lopende kosten beleggingsfondsen". Dit is een totaal percentage van de jaarlijkse kosten die gemaakt zijn door het fonds of tracker in het afgelopen boekjaar. Hierin zijn onder andere de management fee, service fee, accountantskosten en juridische kosten opgenomen, maar bijvoorbeeld niet de onderliggende transactiekosten binnen de beleggingsfondsen. Dus ook als een partij wél de fondskosten communiceert wil dat nog niet zeggen dat alle kosten meegenomen zijn. 


Hoe berekent Finner de indirecte kosten bij beleggen? 

Bij vermogensbeheer berekenen we de indirecte kosten op basis van de uitgangspunten van de meest recente wetgeving per januari 2018, namelijk Mifid II. Dit houdt in dat wij naast de directe kosten ook de gemiddelde lopende kosten van de producten in de portefeuille(s) meenemen plus de transactiekosten en aan- en verkoopkosten binnen de producten. Deze kosten zijn van toepassing wanneer belegd wordt in fondsen, zoals beleggingsfondsen of (index)trackers. Maar ook voor individuele effecten zijn er bijvoorbeeld bied- en laatspreads die de prijs opstuwen, maar zelden transparant gemaakt worden. 


Op basis van uw inlegbedrag en wensen doorzoeken onze algoritmes de data van de partijen en berekeningen de bijbehorende gemiddelde verwachte totale kosten per jaar voor uw profiel. Wij tonen vervolgens de kosten per jaar zowel in euro’s als in percentage van uw inlegbedrag. Daarnaast tonen we u wat u totaal aan kosten kwijt bent, mocht u stoppen met beleggen na 1, 5 en / of 10 jaar. Dit is dus inclusief kosten voor aan- en verkoop van de beleggingsportefeuille en onderliggende producten. 


Wanneer u kiest voor zelf beleggen tonen we de gemiddelde kosten van het fondsassortiment in een aparte opmerking. De indirecte kosten zijn afhankelijk van het type fonds dat u uiteindelijk kiest. Bij vermogensbeheerders worden deze kosten gevalideerd aan de hand van de beleggingsportefeuille van de beheerder: hierin zien we in welke fondsen belegd wordt en berekenen onze algoritmes aan de hand daarvan de totale kosten.Totale kosten zelf beleggen

Voor het vergelijken van de kosten van zelf beleggen wordt doorgaans geen TCO gebruikt. Dit komt omdat u bij zelf beleggen helemaal zelf de portefeuille bepaalt. De kosten hangen dus af van welk type belegger u bent. Zo spelen bij actieve beleggers die met name actief beleggen in aandelen en obligaties de transactiekosten en valutakosten de grootste rol. Bij passief beleggen krijgt u meer te maken met fondskosten. In bijna alle gevallen wordt bij online brokers ook een service fee in rekening gebracht. In onderstaande tabel ziet u een voorbeeldberekening met daarin alle kosten die van toepassing zijn op zelf beleggers. KOSTEN BROKER%Toelichting
Transactiekosten0,48%Kosten voor aan- en verkoop van producten in de portefeuille. Spreadkosten vallen hier ook onder. Elke transactie leidt tot spreadkosten en daarmee tot indirecte transactiekosten. 
Valutakosten0,06%Wanneer u in beleggingsproducten handelt in een andere valuta dan de euro, rekent de broker kosten om uw euro's om te wisselen. 
Service Fee0,13%Voor de bewaring en het gebruik maken van het handelsplatform rekent de broker soms een vergoeding. 
Periodieke Kosten0,05%Bijvoorbeeld abonnementsdiensten, zoals koersinformatie. 
Activity Fee0,00%. Sommige brokers rekenen extra kosten wanneer u een periode niet handelt. 
Overige kosten0,00%Bijvoorbeeld kosten voor uitbetaling dividend, terugboeken geld, openen of sluiten rekening, telefonische orders of aanmelden voor aandeelhoudersvergaderingen. 
KOSTEN PRODUCTEN 

Fondskosten0,00%Als u beleggingsfondsen en/of trackers (ETF's in de portefeuille heeft dan betaalt u fondskosten. 
TOTAAL0,73%

Tabel 2: Deze kostenberekening is gebaseerd op een inleg van 25.000 euro en een gemiddeld handelsprofiel, gebaseerd op een paar aandelentransacties per kwartaal. Het gemiddelde kostenpercentage over alle brokers komt dan uit op 0,73%. 


Bekende online brokers in Nederland waar u kunt zelf beleggen zijn Degiro, Lynx, Brand New Day en Saxo Bank (voorheen Binck Green en Binck Blue). Ook kan het bij grootbanken als ING en ABN AMRO Zelf beleggen Basis (of Zelf beleggen Plus), waar de beleggingsrekening direct is gekoppeld aan online bankieren. 


Tip: Kies bij het brokers vergelijken niet alleen voor lage tarieven. Goedkope brokers zijn niet altijd het best of het veiligst. Gebruiksvriendelijke platformen, de juiste vergunningen en goede voorwaarden zijn ook belangrijk. Denk daarbij aan het niet uitlenen van effecten en het krijgen van gratis realtime koersen op bijvoorbeeld Euronext Amsterdam. Bestaat beleggen zonder kosten?

Nee, een broker moet nu eenmaal ook inkomsten genereren om te blijven bestaan. Toch zijn er wel een aantal partijen in de markt die adverteren met beleggen zonder kosten of beleggen zonder transactiekosten. Dat wil nog niet zeggen dat het geheel gratis is. Er kunnen verschillende verklaringen zijn: 


-de partij haalt inkomsten uit de producten, zoals fondskosten bij fondsen of rentekosten bij CFD’s en turbo’s. 


-de partij verkoopt de transacties door aan een derde partij, wat de vraag oproept of u als klant de beste uitvoering krijgt op uw orders. 


-slechts een deel van het aanbod is gratis, bijvoorbeeld als een deel van de producten gratis verhandelbaar is. 


Lees meer over gratis beleggen in ons onderzoek: de prijs van gratis beleggenKosten beleggen vergelijken

Wilt u beginnen met beleggen? Dan kunnen de kosten van beleggen erg complex zijn. Maak het uzelf daarom makkelijk. In onze vergelijking van vermogensbeheerders en brokers worden snel en eenvoudig alle kosten bij een partij voor u berekent. Of bekijk de belangrijkste banken en hun jaarlijkse kosten beheerd beleggen hier: 


Bank TCO (kosten per jaar obv 25.000 euro en neutraal profiel)
ABN AMRO Beleggen kosten (Begeleid Beleggen)1,41%
Binck Beleggen Kosten (Forward)0,85%
Evi van Lanschot Beleggen kosten (Beheer)1,22%
ING Beleggen kosten (Beheer Actueel)1,62%
Rabobank Beleggen kosten (Beheerd Beleggen Actief)1,75%

Tabel 3: De totale kosten vermogensbeheer zijn berekend op basis van 25.000 euro inleg en een gemiddeld risicoprofiel. Peildatum 10 november 2020. Bereken de kosten voor laten beleggen in uw eigen situatie in de vergelijking van vermogensbeheerders. Denkt u aan beheerd beleggen?

-Vergelijk dan direct vermogensbeheer met onze data

-Of lees verder hoe u de beste vermogensbeheerder vindt

 

Denkt u aan zelf beleggen?

-Met onze data kunt u direct de brokers vergelijken 

-Of lees verder hoe u de beste broker vindt


Meer informatie? 

-Overweegt u te beginnen met beleggen? Start met beleggen in 7 stappen. 

-Uw eerste aandelen kopen? Wij geven u handige tips

-Alles over duurzaam beleggenDeel dit artikel

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement